Van gen naar ziekte; van homocysteïne naar hyperhomocysteïnemie

Klinische praktijk
G.H.J. Boers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:956-8
Abstract

Inleiding

de ziekte

Ernstige hyperhomocysteïnemie met homocysteïnespiegels in het bloed van 100 ?mol/l of meer (normaal ongeveer 15 ?mol/l ) past bij de klassieke stofwisselingsziekte homocystinurie. Het syndroom wordt gekenmerkt door het optreden van ooglensluxatie, osteoporose, eventueel mentale retardatie, maar vooral door vasculaire complicaties op jonge leeftijd, zowel arterieel (cerebrovasculair, perifeer arterieel, coronair) als veneus (diepe veneuze trombose en embolie). Onbehandelde patiënten hebben een risico van 50 om vóór hun 30e levensjaar al aan een dergelijke vaatziekte te lijden. Behandeling van deze patiënten met een overmaat aan cofactoren (vitamine B6, B12) of cosubstraten (foliumzuur, betaïne) verlaagt de ernstige hyperhomocysteïnemie en verbetert de vasculaire prognose aanzienlijk.1

Geringe of matige hyperhomocysteïnemie met spiegels tot 50 respectievelijk 100 ?mol/l bleek het laatste decennium in meer dan 100 patiënt-controleonderzoeken samen te hangen met het risico op vaatziekten, zowel arterieel als veneus. Van 20 prospectieve onderzoeken toonden 13 een statistisch…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Contact Dr.G.H.J.Boers, internist (g.boers@aig.azn.nl)

Ook interessant

Reacties