Veelgebruikte middelen, symptomen en toxicologisch onderzoek

Verkrachting onder invloed

Klinische praktijk
Doreth Teunissen
Marie Louise Moors
Emmy Boerrigter
Toine Lagro-Janssen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3287
Abstract

Dames en Heren,

Verkrachting onder invloed is een vorm van verkrachting waarbij het slachtoffer door de effecten van al dan niet vrijwillige inname van alcohol of drugs niet in staat is om instemming te verlenen voor seksuele activiteiten. Inzicht in de aard en kenmerken van een aantal veelgebruikte middelen, de symptomen en de wijze van opsporing zijn de basis voor adequate medische hulpverlening. In de dagelijkse praktijk ontbreekt deze kennis vaak, waardoor toxicologisch onderzoek achterwegen blijft. Wij illustreren het belang van deze kennis aan de hand van 2 casussen.

Patiënt A, een 20-jarige hbo-studente, gaat vrijdagavond samen met een vriendin naar een voor hun bekende kroeg. Ze hebben het goed naar hun zin. De vriendin gaat om 23:00 uur naar huis, omdat ze de volgende ochtend moet hockeyen. Patiënte blijft. Maar vanaf het moment dat ze een cocktail aangeboden krijgt, kan ze zich niets meer herinneren. Zaterdag wordt ze in de vroege ochtend rond 03:00 uur wakker; ze ligt in een park dichtbij de kroeg. Haar jurk is ingescheurd. Ze heeft geen onderbroekje meer aan en ze heeft last van een schrijnende vagina en anus. Ze voelt zich verward omdat ze een stuk van de nacht kwijt is, en ze is bang dat er misschien seksuele handelingen hebben plaatsgevonden. In paniek belt ze haar vriendin, die meteen naar haar toe komt.

Patiënte wil op dat moment niet naar de politie of naar de huisartsenpost (HAP) gaan. Ze voelt zich…

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen. Afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Vrouwenstudies Medische Wetenschappen: dr. D. Teunissen, kaderhuisarts urogynaecologie; em.prof.dr. T. Lagro-Janssen, huisarts. Afd. Spoedeisende Hulp: drs. M.L. Moors, SEH-arts KNMG. Afd. Apotheek: E. Boerrigter, MSc, ziekenhuisapotheker i.o.

Contact D. Teunissen (doreth.teunissen@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Doreth Teunissen ICMJE-formulier
Marie Louise Moors ICMJE-formulier
Emmy Boerrigter ICMJE-formulier
Toine Lagro-Janssen ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties

Niels
Rossen

Dank aan de auteurs van dit artikel, wat weer eens terecht wijst op het belang om bij verdenking op seksueel misbruik, de betrokken patiënt niet op de huisartsenpost te laten onderzoeken maar op een CSG.

Aanvullend word ik als huisarts steeds vaker ook gevraagd door patiënten (m&v) of er een (spoed) drugstest gedaan kan worden als zij twijfelen of aan hen drugs zijn toegediend. Dit is ook een reden voor spoed-huisartsenpost bezoek omdat deze patiënten denken dat het anders te laat zal zijn om nog op drugs te kunnen testen. De SEH arts en het laboratorium hebben echter niet deze mogelijkheden, blijkt steeds weer bij navraag. Zouden de auteurs dus iets kunnen zeggen over de (on)mogelijkheden van drugstesten bij patiënten die weliswaar geen slachtoffer van seksueel geweld zijn, maar zich toch afvragen of er zonder hun toestemming drugs zijn toegediend?

Niels Rossen, praktijkhoudend huisarts te Venray, de dienst werkzaam op de huisartsenposten Venray&Venlo

Doreth
Teunissen

In het CSG wordt drugtesten gedaan op verzoek van de politie. Buiten de CSG is het inderdaad lastig om een drugtest aan te vragen. De kosten worden ook niet vergoed door de zorgverzekeraar. Als patiënten zich toch afvragen of er zonder hun toestemming drugs bij hen zijn toegediend, kunnen ze zich wenden tot particuliere laboratoria.

Doreth Teunissen