Needle spiking, het drogeren met een injectienaald

Hand met injectiespuit
Hille Koppen
Femke M.J. Gresnigt
Paula van Ruyven
Majorie Balai
Emile F. Schippers
Annette Nugteren-van Lonkhuyzen
Daan J. Touw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7140
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

In 2022 zijn in Nederland vanuit met name het uitgaansleven tientallen meldingen gedaan van ‘needle spiking’, het heimelijk prikken – en via deze weg mogelijk drogeren – van personen met een injectienaald. Artsen met verschillende specialismen zullen mogelijk geconfronteerd worden met slachtoffers.

Casus

We zagen een 23-jarige vrouw die tijdens een uitgaansavond enkele minuten na vermoedelijke needle spiking klachten ontwikkelde van duizeligheid, misselijkheid en braken. Bij lichamelijk onderzoek werd een bloedend prikgaatje op de bovenarm gezien met daar omheen erytheem en krabeffecten. Toxicologisch onderzoek liet behoudens een alcoholpromillage van 2,0 geen andere afwijkingen zien.

Conclusie

Er is bewijs dat personen op drukke bijeenkomsten geprikt worden. Mogelijk worden hierbij vloeistoffen geïnjecteerd. De symptomen die 20 opgespoorde slachtoffers na de prik ervaren hadden, bleken heterogeen te zijn. Toxicologisch is er tot op heden geen middel aangetoond in het bloed of de urine van slachtoffers.

Auteursinformatie

HagaZiekenhuis, Den Haag, afd. Neurologie: dr. H. Koppen, neuroloog; drs. P. van Ruyven, co-assistent; afd. Interne geneeskunde: dr. E.F. Schippers, internist-infectioloog, internist-acute geneeskunde. OLVG Amsterdam, afd. Spoedeisende Hulp, Amsterdam: drs. F.M.J. Gresnigt, SEH-arts (tevens: medische achterwacht intoxicaties, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Utrecht). GGD-Amsterdam, Amsterdam: drs. M. Balai, forensisch arts KNMG. Universitair Medisch Centrum Utrecht, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Utrecht: A. Nugteren-van Lonkhuyzen, MSc, wetenschappelijk medewerker. Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Klinische Farmacie en Farmacologie, Groningen: prof. dr. D.J. Touw, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog/toxicoloog.

Contact H. Koppen (h.koppen@hagaziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Dana Ohana (wetenschappelijk medewerker, RIVM) en dr. Beitske F. Smink (Maastricht UMC, afd. Klinische Farmacie en Toxicologie) gaven waardevol commentaar op een eerdere versie van het manuscript. Prof. dr. Udo J.L. Reijnders (GGD Amsterdam, afd. Forensische Geneeskunde en Universiteit van Amsterdam) gaf waardevol commentaar op de casus.

Auteur Belangenverstrengeling
Hille Koppen ICMJE-formulier
Femke M.J. Gresnigt ICMJE-formulier
Paula van Ruyven ICMJE-formulier
Majorie Balai ICMJE-formulier
Emile F. Schippers ICMJE-formulier
Annette Nugteren-van Lonkhuyzen ICMJE-formulier
Daan J. Touw ICMJE-formulier
Dit artikel wordt besproken in#9 Needle spiking

Ook interessant

Reacties