Verkorting van de therapieduur bij patiënten met longtuberculose van 9 naar 6 maanden verdedigbaar op grond van gepubliceerde gegevens
Open

Onderzoek
03-11-1996
J.H. van Loenhout-Rooyackers, J. Veen en A.L.M. Verbeek

Auteursinformatie

GGD Regio Nijmegen, Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen.
Mw.J.H.van Loenhout-Rooyackers, longartssociaal-geneeskundige.
Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose, Den Haag.
Dr.J.Veen, arts-consulent tuberculosebestrijding.
Katholieke Universiteit, vakgroep Medische Informatiekunde, Epidemiologie en Statistiek, Nijmegen.
Prof.dr.A.L.M.Verbeek, arts-epidemioloog.
Correspondentieadres: mw.J.H.van Loenhout-Rooyackers.