Kortere behandeling van longtuberculose alleen acceptabel bij minstens 4 middelen in de initiële combinatie van tuberculostatica
Open

Stand van zaken
03-11-1996
J. Veen
Zie ook de artikelen op bl. 2160, 2181, 2187 en 2195.

In Nederland is het gebruikelijk om ongecompliceerde longtuberculose gedurende 9 maanden te behandelen. In een aantal landen wordt echter slechts gedurende 6 maanden behandeld. De recente discussies over de toename van multiresistente tuberkelbacteriën hebben nog eens de aandacht gevestigd op de samenhang tussen behandelingsduur en therapietrouw.1 In dit tijdschriftnummer beschrijven Van Loenhout-Rooyackers et al. op grond van een meta-analyse dat ook in Nederland verkorting van de therapieduur tot 6 maanden mogelijk moet zijn.2 Het is echter de vraag of dit zonder meer kan. Een werkgroep van de Commissie voor Practische Tuberculosebestrijding van de Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose, waarin ook klinisch werkzame longartsen participeren, is onlangs met een advies gekomen.3 In dit artikel onderbouwen wij dat de duur van de therapie meestal niet verkort kan worden zonder gelijktijdige verbreding van ...