Vergelijking tussen PCI en CABG bij ernstig coronairlijden*

Onderzoek
Sanneke P.M. de Boer
Arie P. Kappetein
Marcel J.B.M. van den Brand
Patrick W.J.C. Serruys
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A660
Abstract

Samenvatting

Doel

Door middel van een gerandomiseerd onderzoek vaststellen of percutane coronaire interventie (PCI) met het plaatsen van ‘drug-eluting’ stents een vergelijkbaar resultaat oplevert als een coronaire bypassoperatie (CABG) bij patiënten met een 3-vatslijden of een afwijking van de linker coronaire hoofdstam.

Opzet

Gerandomiseerde klinische trial (http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00114972).

Methode

Er werden 1800 patiënten met 3-vatslijden of een hoofdstamafwijking gerandomiseerd naar behandeling met CABG of PCI, in een 1:1-ratio. Een vergelijking van niet-inferioriteit werd uitgevoerd tussen beide groepen voor de primaire uitkomst ‘belangrijke cerebrovasculaire of cardiale complicatie’ gedurende 12 maanden na randomisatie. Patiënten met een absolute indicatie voor één van beide behandelingen werden geïncludeerd in een parallel lopende voorkeursgroep.

Resultaten

Na 12 maanden deden zich in de PCI-groep bij meer patiënten ernstige cardiale of cerebrovasculaire complicaties voor dan in de CABG-groep, namelijk bij respectievelijk 17,8 en 12,4% (p = 0,002). In de subgroep met een angiografische score (SYNTAX-score) < 22 waren de complicaties vergelijkbaar, zodat voor deze subgroep PCI een goed alternatief zou kunnen zijn.

Conclusie

Deze studie liet zien dat patiënten met 3-vatslijden of een hoofdstamafwijking na een CABG minder ernstige cardiale en cerebrovasculaire complicaties hadden dan na een PCI.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in The New England Journal of Medicine (2009;360:961-72) met als titel ‘Percutaneous coronary intervention versus coronary-artery bypass grafting for severe coronary artery disease’. Afgedrukt met toestemming.

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Cardiologie, onderafd. Klinische Epidemiologie: drs. S.P.M. de Boer, arts-onderzoeker.

Afd. Thoraxchirurgie: dr. A.P. Kappetein, thoraxchirurg.

Afd. Cardiologie, onderafd. Interventiecardiologie: dr. M.J.B.M. van den Brand en prof.dr. P.W.J.C. Serruys, cardiologen.

Contact prof.dr. P.W.J.C. Serruys (p.w.j.c.serruys@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 juni 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties