Vroegtijdige signalering kan escalatie voorkomen

Verbroken arts-patiëntcontact

Illustratie van twee poppetjes met een schaar ertussen
Lucas J.A. Schalk
Caspar F. Wijnen
Tobias N. Bonten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7192
Abstract

Beste collega’s,

In onze dagelijkse praktijk komt het geregeld voor dat het contact met de patiënt op de een of andere manier verbroken raakt. Daarmee dreigt de overeenstemming over de te volgen behandeling verloren te gaan. Hoe signaleer je dit? En hoe ga je hiermee om?

Samenvatting

Een goede behandelrelatie leidt tot betere uitkomsten. Als er een breuk in het contact dreigt te ontstaan, kan het zinvol zijn om dit te bespreken. Optimaal gebruik van tegenoverdracht draagt bij, metacommunicatie kan zinvol zijn. In dit artikel worden deze concepten aan de hand van casus geïllustreerd.

Auteursinformatie

NPI Arkin, Amsterdam: drs. L.J.A. Schalk, psychiater en psychotherapeut. Leiden: drs. C.F. Wijnen, huisarts. Leiden UMC, afd. Public Health & Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden: dr. T.N. Bonten, huisarts-epidemioloog.

Contact L.J.A. Schalk (lucas.schalk@arkin.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lucas J.A. Schalk ICMJE-formulier
Caspar F. Wijnen ICMJE-formulier
Tobias N. Bonten ICMJE-formulier
Dit artikel wordt besproken in#31 Nieuwe antistollingsmedicatie?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties