Geen moeilijke patiënten, wel lastige consulten

Klinische praktijk
Pieter R. Tuinman
H. H. (Riëtta) Oberink
Margreet Wieringa-de Waard
Joost B.L. Hoekstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2821
Abstract

Dames en Heren,

Ongeveer 1 op de 6 consulten wordt door artsen als ‘lastig’ bestempeld.1-3 Het gaat dan niet om medisch ingewikkelde zaken, maar om de moeizame interactie tussen arts en patiënt.4 Aanvankelijk richtte wetenschappelijk onderzoek zich op de karakteristieken van de moeilijke patiënten. Lastige consulten blijken het meest voor te komen bij patiënten met lichamelijk onbegrepen klachten, gedragstoornissen of met een psychiatrische aandoening.1,2 In later onderzoek werden ook de eigenschappen van artsen in ogenschouw genomen. Moeilijke consulten worden vaker gerapporteerd door jonge en onervaren artsen en door gespecialiseerde artsen.2,5

Dergelijke consulten hebben een negatieve invloed op de werkbeleving van artsen en op de arts-patiëntrelatie. Patiënten die door artsen als lastig worden ervaren, zijn minder tevreden over de geleverde zorg en die ontevredenheid leidt tot een hogere zorgconsumptie.1,6 Onderzoek naar arts-patiëntinteractie heeft zich gaandeweg uitgebreid tot vele vakgebieden. De puzzel lijkt uit…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum Amsterdam.

Afd. Inwendige Geneeskunde: drs. P.R. Tuinman, arts in opleiding tot internist; prof.dr. J.B.L. Hoekstra, internist.

Afd. Huisartsgeneeskunde: drs. H.H. Oberink, gezondheidszorgpsycholoog; prof.dr. M. Wieringa-de Waard, huisarts.

Contact drs. P.R. Tuinman (p.r.tuinman@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 1 december 2010

Ook interessant

Reacties