Consultvoering bij breedsprakige patiënten: 10 tips

Klinische praktijk
Esther Giroldi
Wemke Veldhuijzen
Frits Bareman
Herman Bueving
Trudy van der Weijden
Cees van der Vleuten
Jean Muris
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D184
Abstract

Samenvatting

  • Consulten met breedsprakige patiënten zijn een uitdaging voor artsen. Het is lastig om alle benodigde informatie te verzamelen binnen de beschikbare tijd zonder de arts-patiëntrelatie te schaden.
  • Op basis van de literatuur en de ervaringskennis van artsen die wij hebben geïnventariseerd, geven wij 10 tips om informatie op een effectieve manier te verzamelen en tegelijkertijd een goede therapeutische relatie te houden.
  • Het achterhalen van de oorzaak van de breedsprakigheid en het hierop afstemmen van de gespreksstrategie is hierbij belangrijk.
  • Reguliere gespreksvaardigheden, zoals ‘samenvatten’, kunnen nog steeds worden toegepast. Hierbij kan een directievere communicatiestijl, bijvoorbeeld door een ‘gesloten samenvatting’ te gebruiken, voorkómen dat de patiënt afdwaalt of de arts onderbreekt.
  • Er zijn strategieën om te voorkomen dat deze benadering de arts-patiëntrelatie schaadt: wees niet directiever dan nodig is, deel de verantwoordelijkheid voor het tijdig afronden van het consult met de patiënt en maak gebruik van empathisch onderbreken en humor.
Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, Maastricht.

Afd. Huisartsgeneeskunde: drs. E. Giroldi, onderzoeker; dr. W. Veldhuijzen, huisarts-onderzoeker; prof.dr. T. van der Weijden, arts-epidemioloog; prof.dr. J. Muris, huisarts.

Afd. Onderwijsontwikkeling en -onderzoek: prof.dr. C. van der Vleuten, psycholoog.

Erasmus MC, afd. Huisartsgeneeskunde, Rotterdam.

Drs. F. Bareman, gedragswetenschapper; dr. H. Bueving, huisarts.

Contact drs. E. Giroldi (esther.giroldi@maastrichtuniversity.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Esther Giroldi ICMJE-formulier
Wemke Veldhuijzen ICMJE-formulier
Frits Bareman ICMJE-formulier
Herman Bueving ICMJE-formulier
Trudy van der Weijden ICMJE-formulier
Cees van der Vleuten ICMJE-formulier
Jean Muris ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Praktische tips
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Bij de 10 tips die worden gegeven voor het omgaan met de breedsprakige patient, wil ik aantekenen dat ik veel moeite heb met het gebruik van de tien minuten die beschikbaar zijn voor het consult. Deze patienten willen bij uitstek niet behandeld worden als niet-uniek, als gemiddeld. Het gemiddelde noemen is een trigger. Bovendien is het een gemiddelde duur van een consult: wanneer van de 6 consulten die in 1 uur gaan er 5 consulten 8 minuten duren dan is er voor nr 6 het dubbele (20 minuten) beschikbaar. Ik vind het bijzonder storend wanneer dokters de gemiddelde consult- en behandelduur verabsoluteren. Laten we ons blijven realiseren dat de normale verdeling de realiteit is.

Marcel van der Poel, internist