De waarde van het arts-patiëntcontact

Ontmoeting, aandacht en gelijkwaardigheid

Perspectief
Frans A.W.M. Derksen
Tim C. Olde Hartman
A. (Toine) Lagro-Janssen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4022
Abstract

Samenvatting

De begrippen ‘persoonsgerichtheid’ en ‘continuïteit’ worden veel gebruikt in de zorg. Deze begrippen schuren met huidige keuzes in de zorg, waarin het vooral gaat om doelmatigheid, efficiëntie, uniformering en productie. In dit artikel analyseren we wat een drietal filosofen – Levinas, Baart en Nussbaum – zeggen over belangrijke uitgangswaarden van het consult. Bij hen gaat het om begrippen als ontmoeting, aandacht en gelijkwaardigheid. Op grond van deze begrippen doen we een aantal aanbevelingen voor de beroepsopleiding.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: dr. F.A.W.M. Derksen, huisarts n.p.; dr. T.C. Olde Hartman, huisarts; prof.dr. A. Lagro-Janssen, huisarts n.p.

Contact F.A.W.M. Derksen (Frans.Derksen@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Frans A.W.M. Derksen ICMJE-formulier
Tim C. Olde Hartman ICMJE-formulier
A. (Toine) Lagro-Janssen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Anneke
Bres - de Langen

Dank, Toine en anderen voor dit artikel. Het beschrijft op een intelligente manier de werkwijze, die in mijn artsenbestaan altijd de leidraad is geweest. Het mooist compliment was, dat gezegd werd: "Bende gij bij die rooie dokters?"  "Ja, want daar horen ze oe an!". Ik hoop, dat jullie hiermee weer vele collega's inspireren, zodat ze niet verdwalen in al het andere wat een goede dokter ook moet doen om zijn vak in de volle breedte uit te oefenen. 

Anneke Bres- de Langen, niet praktizerend