Persoonsgerichte zorg en multidisciplinaire samenwerking

Complexe zorg: wat werkt in de praktijk?

Perspectief
Maria van den Muijsenbergh
Eldine Oosterberg
Juul Houwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4508
Abstract

Samenvatting

Complexiteit van zorg wordt bepaald door patiëntgebonden factoren en factoren die met het zorgproces samenhangen, zoals het aantal zorgverleners dat bij de patiënt betrokken is. Om effectief te kunnen zijn moet de zorg aansluiten bij de context van de patiënt, zijn of haar mogelijkheden en omstandigheden. Persoonsgerichte zorg richt zich expliciet op deze context en leidt tot betere gezondheid, goedkopere zorg en meer werkplezier voor de arts. Dit artikel geeft tips om persoonsgerichte zorg en multidisciplinaire samenwerking in praktijk te brengen: voor het gesprek over de context, begrijpelijke communicatie, het oppikken van contextuele signalen, het maken van een individueel zorgplan en het organiseren van een multidisciplinair overleg. Als artsen nog beter luisteren naar het verhaal van de patiënt, begrijpelijk bespreken welke behandelopties er zijn en de zorg met andere hulpverleners afstemmen, wordt complexe zorg eenvoudiger.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: prof.dr. M. van den Muijsenbergh, huisarts en straatdokter (tevens: Pharos, Utrecht en Praktijk Buitenzorg, Nijmegen); drs. J. Houwen, huisarts-onderzoeker (tevens: Wijkgezondheidscentrum Lindenholt, Nijmegen). Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht: drs. E. Oosterberg, huisarts (tevens: Huisartsenpraktijk Den Bosch Oost).

Contact M. van den Muijsenbergh (maria.vandenmuijsenbergh@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Maria van den Muijsenbergh ICMJE-formulier
Eldine Oosterberg ICMJE-formulier
Juul Houwen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties