Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1992

In het artikel van Van Rijn et al. getiteld ‘De Greulich&Pyle-atlas voor het bepalen van de skeletleeftijd nog steeds bruikbaar in een hedendaagse Nederlandse blanke populatie’ (2003:701-4) zijn in de zin die begint in de 11e regel onder ‘Resultaten’ op bl. 702 de regressieformules voor de skeletleeftijd (SL) versus de kalenderleeftijd (KL) onjuist. De correcte formules luiden: voor meisjes: SL = 1,047 × KL – 0,843; en voor jongens: SL = 0,953 × KL + 0,448.

In het artikel van Van Heest et al. getiteld ‘Consultatieve palliatieve zorg bij misselijkheid en braken in de thuissituatie’ (2003:1297-300)…

De Greulich&Pyle-atlas voor het bepalen van de skeletleeftijd nog steeds bruikbaar in een hedendaagse Nederlandse blanke populatie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties