Hedendaagse validering van de atlas van Greulich en Pyle voor het bepalen van de skeletleeftijd

Opinie
F.J.A. Beek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:689-90
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 701.

Menigmaal zal een visitatiecommissie bij een oppervlakkige beschouwing van de boekenlijst van een opleidingsinrichting wat verbaasd hebben gekeken naar een boek met als jaar van uitgifte 1959. Het betreft de atlas van Greulich en Pyle Radiographic atlas of skeletal development of the hand and wrist.1 Bij lezing van de inleiding blijkt dat de foto's waarop de atlas is gebaseerd zijn verzameld tussen 1931 en 1942. Derhalve zal menig beoordelaar van handfoto's zich wel eens hebben afgevraagd of deze atlas, 70 jaar later, nog een betrouwbaar hulpmiddel is.

Van Rijn et al. moeten gecomplimenteerd worden met hun onderzoek naar de huidige staat van de bepaling van de skeletleeftijd volgens de atlas van Greulich en Pyle. Uit hun onderzoek, dat elders in dit nummer is afgedrukt,2 blijkt dat de atlas inderdaad nog steeds een betrouwbaar instrument is. Bij het onderzoek zijn enkele…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Radiologie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Contact Dr.F.J.A.Beek, radioloog (e.beek@azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties