Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1480

In het artikel van De Wit en Stoter ‘Behandeling van gemetastaseerd testiscarcinoom, naar prognose, en nieuwe ontwikkelingen’ (2000:1194-9) moet in de tabel op bl. 1195 in de kolom ‘seminoom’ en in de categorie ‘intermediaire prognose’ staan ‘en viscerale metastasen’ (in plaats van ‘en geen viscerale metastasen buiten de longen’). Bovendien moet op bl. 1196, 2e kolom, regel 30 staan ‘(met etoposide 500 mg/m2)’ in plaats van ‘(met bleomycine . . .).’

Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

Ook interessant

Reacties