Behandeling van gemetastaseerd testiscarcinoom, naar prognose, en nieuwe ontwikkelingen

Klinische praktijk
R. de Wit
G. Stoter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1194-9
Abstract

Samenvatting

- De meeste patiënten met een gemetastaseerde kiemceltumor kunnen worden genezen met een cisplatinebevattende combinatiechemotherapie. Hierbij is al gedurende meer dan een decennium de combinatie cisplatine, etoposide en bleomycine (BEP) de gouden standaard.

- Zowel in de Verenigde Staten als in Europa is een aantal onderzoeken uitgevoerd met als doel om zowel de toxiciteit van de behandeling te verminderen bij patiënten met een goede prognose als het behandelingsresultaat te verbeteren bij patiënten met intermediaire of ongunstige prognostische kenmerken door intensivering van het chemotherapieregime of door toevoeging van nieuwe middelen.

- De standaardbehandeling bij patiënten met goede prognose bestaat momenteel uit 3 kuren BEP die in een verkort schema van 3 dagen per kuur kunnen worden toegediend.

- Bleomycine is essentieel voor het slagen van de therapie, en cisplatine kan niet worden vervangen door carboplatine.

- Pogingen tot een dosisverhoging van cisplatine per kuur, intervalverkorting tussen de kuren, de toevoeging van ifosfamide en sequentiële/alternerende therapie hebben geen meerwaarde boven de standaardbehandeling met BEP.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam, afd. Interne Oncologie, Postbus 5201, 3008 AE Rotterdam.

Dr.R.de Wit en prof.dr.G.Stoter, internisten-oncologen.

Contact dr.R.de Wit (wit@onch.azr.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties