Nieuwe ontwikkelingen in chemotherapie bij gemetastaseerde blaaskanker

Klinische praktijk
R. de Wit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2412-7
Abstract

Samenvatting

- Methotrexaat-vinblastine-doxorubicine-cisplatine (MVAC) is al meer dan een decennium de gouden standaard voor chemotherapie bij gemetastaseerde blaaskanker. Dit schema is vooral geschikt voor fitte patiënten (WHO-performancestatus 0 of 1) met een goede nierfunctie. Het leidt tot een overall respons bij 40-57 van de patiënten en tot een complete respons bij 13-19. De mediane overleving is circa 15 maanden.

- Combinatiechemotherapie bestaande uit cisplatine en gemcitabine (GC) is een waardevol alternatief met een vergelijkbare effectiviteit, maar met het voordeel van beduidend minder toxiciteit (neutropene koorts, mucositis, sepsis en sterfte).

- De meerwaarde van toevoeging van paclitaxel aan deze GC-combinatie om bij de groep van fitte patiënten de overleving te verbeteren wordt momenteel onderzocht.

- Ook de waarde van de combinatie carboplatine-gemcitabine versus carboplatine-methotrexaat-vinblastine als palliatief schema met een gunstig toxiciteitsprofiel voor de minder fitte patiënt wordt momenteel onderzocht.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Interne Oncologie, Postbus 5201, 3008 AE Rotterdam.

Contact Dr.R.de Wit, internist-oncoloog (wit@onch.azr.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties