Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:712

In het artikel van Ter Hofstede et al. getiteld ‘Therapie van HIV-infectie: hoe snel en hoe krachtig?’ (2001:201-4) dient in tabel 1 op bl. 202 ‘delavirdine’ te staan onder ‘niet-nucleosideanalogen’ in plaats onder ‘proteaseremmers’.

In het artikel van Van de Plas-de Koning en Vierhout getiteld ‘Weinig recidieven in een follow-uponderzoek na vaginale enteroceleplastiek’ (2001:366-70) dient op bl. 369 in regel 14 de zinsnede ‘uit het statusonderzoek’ te vervallen.

In het artikel van Van Winkel et al. getiteld ‘Het Boerhaave-syndroom: ook op de eersteharthulp’ (2001:449-53) staat op bl. 449, 2e kolom, 2e alinea: ‘Het transoesofageale…

Therapie van HIV-infectie: hoe snel en hoe krachtig?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties