Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1896

In de ingezonden brief van Lekkerkerker en Broekmans (1997:1753-4) op het artikel ‘Wegrakingen tijdens simultaan gebruik van terfenadine en itraconazol’ dient op bl. 1753 2e kolom voorlaatste alinea in plaats van ‘Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie (CMPC) van de Ziekenfondsraad’ gelezen te worden ‘Commitee on Proprietary Medicinal Products (CPMP)’.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties