Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1720

In het artikel van Te Velde et al. ‘Een amoebenabces in de lever; vroeg vermoeden, late detectie’ (1997:1436-9) dient in figuur 2 op bl. 1438 ‘linker long’ te staan in plaats van ‘maag’.

In het artikel van De Jong en Kluin ‘Nieuwe lymfoomclassificatie: een stap vooruit voor pathologen en clinici’ (1997:1601-13) is op bl. 1608 de laatste regel van het onderschrift van figuur 5 weggevallen. Er dient te staan ‘... (c; immunoperoxidasekleuring met hematoxylinetegenkleuring; 200 maal vergroot), veroorzaakt door de translocatie t(11;14) (de kernen zijn bruin).’

Een amoebenabces in de lever; vroeg vermoeden, late detectie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties