Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:312

In het artikel van Van Gijn en Koehler getiteld ‘Eenheid of mozaiek? De ontwikkeling van het denken over plaatsgebondenheid van lichaamsfuncties in de hersenen’ (1996;2564-9) staat op bl. 2568 1e kolom 3e alinea een onjuist sterfjaar van Von Monakow; het juiste jaar is 1930.

In het artikel van Sanders et al. getiteld ‘Laboratoriumonderzoek virtueel gecentraliseerd ten behoeve van patiënt én geneesmiddelenonderzoek’ (1997;234-6) staat op bl. 234 in de 2e zin het bedrag van 200 miljoen gulden; dat dient te zijn: 450 miljoen gulden.

Eenheid of mozaïek? De ontwikkeling van het denken over plaatsgebondenheid van lichaamsfuncties in de hersenen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties