Laboratoriumonderzoek virtueel gecentraliseerd ten behoeve van patiënt én geneesmiddelenonderzoek

Klinische praktijk
G.T.B. Sanders
J.H.M. Dijkman
A. Sturk
R.T.P. Jansen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:234-6
Abstract

Samenvatting

– Bij klinisch-farmaceutisch geneesmiddelenonderzoek wordt vaak gebruikgemaakt van een centraal (buiten Nederland gelegen) laboratorium voor de klinisch-chemische bepalingen.

– Patiëntenzorg is gebaat bij laboratoriumbepalingen in het lokale (ziekenhuis)laboratorium in Nederland.

– In het Virtueel Centraal Laboratorium (VCL) rapporteren de deelnemende Nederlandse (ziekenhuis)laboratoria hun uitslagen na datacommunicatie en -transformatie als waren ze één laboratorium. Door normering van de lokale laboratoriumuitslagen op basis van een kalibratiepreparaat wordt de tussenlaboratoriavariatie sterk gereduceerd.

– Een dergelijke opzet kan leiden tot één nationale set genormeerde referentiewaarden voor de algemene klinisch-chemische en hematologische laboratoriumtests.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Klinische Chemie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.G.T.B.Sanders, klinisch chemicus.

Virtueel Centraal Laboratorium, Nijmegen.

J.H.M.Dijkman, arts.

Academisch Ziekenhuis, afd. Klinische Chemie, Leiden.

Prof.dr.A.Sturk, klinisch chemicus.

St. Annaziekenhuis, afd. Klinische Chemie, Geldrop.

Dr.R.T.P.Jansen, klinisch chemicus.

Contact prof.dr.G.T.B.Sanders

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties