Gebruik van teststroken voor decentrale laboratoriumdiagnostiek betrouwbaar, veilig en economisch?

Opinie
G.T.B. Sanders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2457-8

Vorig jaar wees Marks op de mogelijkheden van het uitvoeren van laboratoriumtests met behulp van reagens-strips.1 Door chemische en technische ontwikkelingen op het gebied van de laboratoriumdiagnostiek in de gezondheidszorg kunnen klinisch-chemische tests die tot voor kort vrijwel alleen in (gecentraliseerde) ziekenhuisen artsenlaboratoria gebeurden, nu daarbuiten worden uitgevoerd. Met teststrips is het mogelijk om decentraal, dus dichter bij de patiënt, analyses te verrichten. In de Angelsaksische literatuur wordt ook wel gesproken van ‘point of care’ (POC)-tests.

Marks meldt in zijn korte beschouwing dat het testen met behulp van sticks betrouwbaar, veilig en economisch is, maar alleen als de instructies worden opgevolgd. Hij geeft aan dat het gebruik van deze methoden eenvoudig lijkt, maar dat een goede kwaliteitsbewaking essentieel is. Daarmee is meteen een belangrijke barrière voor een grote verspreiding van deze techniek aangegeven. Tevoren had hij zich nog wat kritischer uitgelaten, hetgeen mijns inziens past bij de algemene opvattingen…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Klinische Chemie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Dr.G.T.B.Sanders, klinisch chemicus.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties