De correspondentie tussen Winkler en Von Monakow. 2. Ontwikkelingen in de psychiatrie en neurologie (1900-1930)

Perspectief
P.J. Koehler
C. Jagella
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2474-8
Abstract

Samenvatting

In dit tweede artikel komen Winklers en Von Monakows visies op de ontwikkelingen in de psychiatrie en neurologie (1900-1930) aan bod. Zij bespraken in hun correspondentie een aantal wetenschappelijke onderwerpen, zoals de functielokalisatie in het centraal zenuwstelsel, in het bijzonder Von Monakows begrip ‘diaschisis’, als verklaringsmodel voor het fenomeen dat de verschijnselen bij acute aandoeningen van het centraal zenuwstelsel uitgebreider en anders van aard zijn dan in het chronische stadium. Ook de discussie met betrekking tot de controverse over de neuronenleer versus reticulaire theorie kwam in de correspondentie ter sprake. Eén van de redenen voor ontmoetingen en correspondentie was het plan een hersenatlas samen te stellen, hetgeen uiteindelijk door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog niet lukte. Tenslotte werd uitgebreid gecorrespondeerd over de psychoanalytische beweging in de psychiatrie, waartegenover Winkler en Von Monakow als biologisch georiënteerde zenuwartsen uiterst kritisch stonden. Mede door de relatie van Winkler met Duitstalige zenuwartsen, Von Monakow in het bijzonder, is de invloed van de Duitstalige neuropsychiatrie in Nederland van bijzonder belang geweest.

Auteursinformatie

Atrium Medisch Centrum, afd. Neurologie, Postbus 4446, 6401 CX Heerlen.

Dr.P.J.Koehler, neuroloog.

Universiteit van Zürich, Medizinhistorisches Institut, Zürich.

C.Jagella, arts.

Contact dr.P.J.Koehler (pkoehler@knmg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties