Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:648
Download PDF

In het artikel van Tilanus-Linthorst et al. getiteld ‘Gunstige resultaten van periodieke controle bij vrouwen met verhoogd risico van borstkanker; retrospectief onderzoek’ (1995;445-9) dient op bl. 446 de 1e zin van de 3e alinea onder ‘resultaten’ te luiden: Van de palpabele tumoren werden in de symptomatische en in de polikliniekgroep respectievelijk 24 (1249) en 26 (519) niet als maligniteit herkend of niet afgebeeld bij mammografisch onderzoek. Tevens dienen de twee vraagtekens in tabel 2 op bl. 447 te worden vervangen door het cijfer 1.

Gunstige resultaten van periodieke controle bij vrouwen met verhoogd risico van borstkanker; retrospectief onderzoek

Gerelateerde artikelen

Reacties