Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2160

In de Engelse samenvatting van het artikel van D.Hoogendoorn ‘Indrukwekkende en tegelijk teleurstellende daling van de perinatale sterfte in Nederland’ (1986; 1436-40) moet in regel 7 in plaats van ‘approximately 1980’ worden gelezen ‘a few years before’.

Indrukwekkende en tegelijk teleurstellende daling van de perinatale sterfte in Nederland

Ook interessant

Reacties