Hoogendoorn, de perinatale sterfte en de thuisbevalling

Opinie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2124-5

Gezondheidsstatistieken vormen één van de pijlers waarop medisch beleid wordt gebaseerd. Hoogendoorn heeft er eerst aanzienlijk toe bijgedragen dat in ons land een medische registratie werd opgebouwd. Vervolgens heeft hij in een grote reeks artikelen op een vaak boeiende manier laten zien, wat er uit de daarop berustende statistische gegevens te leren valt.

Onlangs verscheen in dit tijdschrift Hoogendoorns artikel over de indrukwekkende en tegelijk teleurstellende daling van de perinatale sterfte in Nederland (1986; 1436-40). De schrijver vraagt hierin aandacht voor het stagneren van de daling van de perinatale sterfte in ons land. Lange jaren hebben wij ons daarbij verheugd over een soort koploperspositie. Het is duidelijk dat die verloren is gegaan. Hoe kunnen we deze plaats terugkrijgen? Kan een nadere analyse van de cijfers ons op het spoor brengen van oorzaken van het stagneren van deze daling? In zijn artikel heeft Hoogendoorn zich in voorzichtige en zorgvuldig…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties