Registratie kwaliteitsindicatoren is gezamenlijke verantwoordelijkheid

Verbetering van de kwaliteit van CVA-zorg

Opinie
J.M.A. (Anne) Visser-Meily
L.J. (Jaap) Kappelle
Marcel W.M. Post
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D77
Abstract

We streven voortdurend naar een betere zorgkwaliteit. Door routinematig een standaardset van uitkomsten te verzamelen (‘routine outcome measurements’) kunnen we bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg van verschillende ziekenhuizen vergelijken om zo de zorg te kunnen verbeteren.1 Op basis van de overweging dat de uitkomsten van zorg uiteindelijk moeten worden afgemeten aan wat deze zorg de patiënt heeft gebracht, wordt daarbij tegenwoordig veel waarde gehecht aan patiëntgerapporteerde uitkomstmaten (‘patient-reported outcome measures’, PROM’s).

Dit geldt ook binnen de zorg voor patiënten die een cerebrovasculair accident (CVA) hebben doorgemaakt. Wij hebben gezamenlijk kwaliteitsindicatoren vastgesteld, maar registratie hiervan in de CVA-ketens moet meer aandacht krijgen. Vanuit het buitenland worden interessante veranderingen voorgesteld, zoals onder andere beschreven in een recent artikel in Stroke.2 Maar in Nederland heeft het verbeteren van onze registratiediscipline prioriteit.

Internationaal expertpanel

Het International Consortium of Health Outcomes Measurement liet een internationaal panel van experts op basis van een…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.

Afd. Revalidatie: prof.dr. J.M.A. Visser-Meily, revalidatiearts (tevens: Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde, Utrecht).

Afd. Neurologie: prof.dr. L.J. Kappelle, neuroloog.

Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Revalidatie, Groningen.

Prof.dr. M.W.M. Post, psycholoog en onderzoeker (tevens: Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde, Utrecht).

Contact prof.dr. J.M.A. Visser-Meily (j.m.a.visser-meily@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
J.M.A. (Anne) Visser-Meily ICMJE-formulier
L.J. (Jaap) Kappelle ICMJE-formulier
Marcel W.M. Post ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties