Een systematisch overzicht

Nederlandstalige patiëntgerapporteerde uitkomstmaten voor voet- en enkelaandoeningen

Onderzoek
Hanneke Weel
Ruben Zwiers
Inger N. Sierevelt
Daniel Haverkamp
C. Niek van Dijk
Gino M.M.J. Kerkhoffs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8831
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken welke valide en betrouwbare patiëntgerapporteerde uitkomstmaten (PROM’s) beschikbaar zijn voor voet- en enkelaandoeningen voor de Nederlandse populatie en welke daarvan het meest geschikt is voor uniform gebruik.

Opzet

Systematische review.

Methode

We zochten systematisch in PubMed, Embase en Google Scholar naar relevante artikelen, waarna 2 onderzoekers eerst de titel en het abstract screenden en van een selectie daarvan ook het volledige artikel. We includeerden studies die een validatieproces voor een voet- en enkel-PROM bij een Nederlandse populatie beschreven. We extraheerden gegevens over de meeteigenschappen en vertaalprocedure en beoordeelden de methodologische kwaliteit van de studies volgens de COSMIN-checklist (COSMIN staat voor ‘Consensusgebaseerde standaarden voor de selectie van gezondheidsmeetinstrumenten’).

Resultaten

In het Nederlands waren 2 algemene voet- en enkel-PROM’s gevalideerd, de ‘Foot and ankle outcome score’ (FAOS) en de ‘Foot and ankle ability measure’, en 2 voet-PROM’s, de ‘Manchester foot pain and disability index’ en de ‘Foot function index’ van 5 punten (FFI-5pt). Ook waren 2 aandoeningspecifieke PROM’s in het Nederlands beschikbaar, de ‘Victorian institute of sports assessment-achilles’ voor achillespees-tendinopathie en de ‘Foot impact scale for rheumatoid arthritis’ voor reumatoïde artritis.

Conclusie

De FAOS en FFI-5pt hadden het sterkste bewijs voor goede meeteigenschappen. Op dit moment zien wij de FAOS als meest geschikte voet- en enkel-PROM voor gebruik voor algemene voet- en enkelklachten. Meer studies van hoge methodologische kwaliteit zijn echter nodig om sterkere conclusies te kunnen trekken.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Orthopedie, Amsterdam.

Drs. H. Weel, aios orthopedie en klinisch epidemioloog; drs. R. Zwiers, arts-onderzoeker; prof.dr. C.N. van Dijk en prof.dr. G.M.M.J. Kerkhoffs, orthopedisch chirurgen.

Slotervaartziekenhuis, afd. Orthopedie, Amsterdam.

Drs. I.N. Sierevelt, onderzoeker-klinisch epidemioloog (tevens: Wetenschapsbureau Linnaeusinstituut, Spaarneziekenhuis, afd. Orthopedie, Hoofddorp); dr. D. Haverkamp, orthopedisch chirurg.

Contact drs. H. Weel (h.weel@amc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Hanneke Weel ICMJE-formulier
Ruben Zwiers ICMJE-formulier
Inger N. Sierevelt ICMJE-formulier
Daniel Haverkamp ICMJE-formulier
C. Niek van Dijk ICMJE-formulier
Gino M.M.J. Kerkhoffs ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties