Verwachtingen en tevredenheid bij totale knieprothese

Onderzoek
Tijs Duivenvoorden
Hennie Verburg
Jan A.N. Verhaar
Sita M.A. Bierma-Zeinstra
Max Reijman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D534
Abstract

Samenvatting

Doel

Ongeveer 5-10% van de patiënten is niet tevreden na een totale knieprothese. Verscheidene onderzoeken suggereren dat onrealistische verwachtingen daaraan bijdragen, maar een goed systematisch literatuuroverzicht ontbreekt. Wij zochten naar literatuur over de relatie tussen preoperatieve verwachtingen en patiënttevredenheid na een primaire totale knieprothese, uitgaand van de hypothese dat te hoge dan wel niet-vervulde verwachtingen tot meer ontevredenheid leiden.

Opzet

Systematisch literatuuronderzoek.

Methode

Met een systematische zoekstrategie werd in PubMed, MEDLINE, Embase, Cochrane, PsycINFO, CINAHL en Web-of-Science gezocht naar prospectieve en retrospectieve onderzoeken met een follow-up van minimaal 6 maanden. De zoektermen waren ‘total knee arthroplasty’, ‘preoperative expectations’ en ‘patient satisfaction’. De onderzoeken werden door 2 onderzoekers onafhankelijk van elkaar geselecteerd en de kwaliteit werd onafhankelijk beoordeeld door 2 reviewers. Uiteindelijk is een best-evidencesynthese geformuleerd.

Resultaten

De search leverde 6802 artikelen op, waarvan er 8 voldeden aan de inclusiecriteria. We vonden beperkt bewijs voor het ontbreken van een relatie tussen verwachtingen en tevredenheid op het gebied van beperkingen tijdens recreatie, loopafstand, gebruik van een hulpmiddel en verwachte tijd tot volledig herstel. Het bewijs voor een relatie tussen ontevredenheid en hoge verwachtingen met betrekking tot algemene vooruitgang, pijnreductie en adl-beperkingen was tegenstrijdig. We vonden gemiddeld bewijs voor de hypothese dat niet-vervulde verwachtingen vaker tot ontevredenheid leiden.

Conclusie

Er is weinig prospectief onderzoek gedaan naar de relatie tussen verwachtingen en patiënttevredenheid na een totale knieprothese. De uitkomsten zijn zo heterogeen dat men voorzichtig moet zijn met het trekken van conclusies. Toekomstig onderzoek zal op gestandaardiseerde wijze en met gevalideerde vragenlijsten moeten plaatsvinden.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam.

Afd. Orthopedie: dr. T. Duivenvoorden, arts-assistent orthopedie; prof.dr. J.A.N. Verhaar, orthopedisch chirurg; dr. M. Reijman, fysiotherapeut-onderzoeker.

Afd. Huisartsgeneeskunde: prof.dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra, fysiotherapeut-onderzoeker.

Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Orthopedie, Delft.

Drs. H. Verburg, orthopedisch chirurg.

Contact dr. T. Duivenvoorden (t.duivenvoorden@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

W.M. Bramer (medisch informatiespecialist in het Erasmus MC) hielp bij het ontwerp van de zoekstrategie.

Auteur Belangenverstrengeling
Tijs Duivenvoorden ICMJE-formulier
Hennie Verburg ICMJE-formulier
Jan A.N. Verhaar ICMJE-formulier
Sita M.A. Bierma-Zeinstra ICMJE-formulier
Max Reijman ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties