Verbetering van de internistische polikliniekbrief door een tijdbewakingssysteem en door systematische terugkoppeling door de huisarts

Onderzoek
A.R. van 't Hoff
L.G.I.M. van Kaathoven
J.F.M. Fennis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:361-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen of de internistenbrieven de door de huisarts gewenste informatie bevatten en of de kwaliteit van die brieven kan worden vergroot door een tijdbewakingssysteem en een systematische terugkoppeling van de huisarts naar de internist.

Opzet

Enquêteonderzoek.

Plaats

Polikliniek voor Algemeen Inwendige Ziekten van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen.

Methoden

De 284 huisartsen in de regio werden geënquêteerd over hun informatiebehoefte in termen van snelheid en inhoud. Via statusonderzoek werd nagegaan in hoeverre hieraan vanuit de polikliniek werd voldaan. De polikliniekartsen werden op de hoogte gesteld van de uitkomsten. Vervolgens werd een bewakingssysteem ingevoerd en werd aan iedere brief een gefrankeerde evaluatiekaart toegevoegd waarmee het commentaar van de huisarts werd gevraagd. De verkregen gegevens werden teruggekoppeld naar de polikliniekartsen.

Resultaten

Huisartsen apprecieerden een voorlopig bericht in aansluiting op het eerste poliklinische bezoek (enquêterespons: 70). In een definitief rapport wilden zij vooral informatie over de diagnose, de therapie, het te voeren beleid en de mededelingen die aan de patiënt gedaan waren. Het bewakingssysteem bespoedigde de totstandkoming van de definitieve rapportages. Van de evaluatiekaarten werd 75 teruggezonden; de toelichting op de diagnose en de therapie werd als voldoende ervaren; de vermelding van de mededelingen aan de patiënt bleek niet altijd bevredigend.

Conclusie

De internistenbrief sloot niet optimaal aan op de informatiebehoefte van de huisarts. Een ‘termijnbewakingssysteem’ bespoedigde de totstandkoming van de definitieve rapportages over de nieuw verwezen patiënten. Een systematische terugkoppeling over het oordeel van de huisarts over de kwaliteit van de brief bevorderde de aansluiting van de gegeven informatie op de behoefte van de huisarts.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Algemeen Inwendige Ziekten, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Mw.A.R.van 't Hoff en dr.J.F.M.Fennis, internisten.

L.G.I.M.van Kaathoven, huisarts te Beuningen.

Contact mw.A.R.van 't Hoff

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties