Matige kwaliteit van ontslagbrieven over psychiatrische patiënten

Onderzoek
E.W. Beyaert
M.M. Ubbink
A.J.A. Kaasenbrood
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:365-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Het toetsen van de kwaliteit van ontslagbrieven over uit de klinische zorg ontslagen psychiatrische patiënten.

Opzet

Descriptief.

Plaats

Algemeen Psychiatrische Ziekenhuizen (APZ's; n = 29) in Nederland.

Methoden

Een aselecte steekproef van 420 ontslagbrieven werd beoordeeld volgens 13 criteria (tijd voor verzending, juridische status van de patiënt, opnamereden, heteroanamnese, inkomstenbron, alcoholgebruik, drugsgebruik, lichamelijk onderzoek, benadering, structuurdiagnose, ‘Diagnostic and statistical manual of mental disorders’ (DSM)-III-R-diagnose, aantal woorden, parafering door psychiater) die rechtstreeks afgeleid waren van een door het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid ontwikkelde richtlijn voor ontslagbrieven.

Resultaten

De ontslagbrieven kwamen te laat aan bij de vervolgbehandelaar. De lengte bleef doorgaans binnen de norm van 1050 woorden. Wat betreft een aantal formele criteria, zoals classificatie volgens de DSM-III-R, en parafering van de brief, scoorden de brieven goed (respectievelijk 67,1 en 90,9). Belangrijke andere informatie (bijvoorbeeld vermelding van een heteroanamnese (24,8), de bron van inkomsten (23,1), het gebruik van alcohol (24) of drugs (14,7) en de bejegening van de patiënt (8)) bleef vaak achterwege.

Conclusie

De kwaliteit van ontslagbrieven uit APZ's in Nederland was matig. Omdat voor het waarborgen van goede zorg voor psychiatrische patiënten adequate informatieoverdracht onontbeerlijk is, is verbetering van de kwaliteit aan te bevelen.

Auteursinformatie

Psychiatrisch Centrum Amsterdam, Valeriuskliniek, Amsterdam.

Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, Amsterdam ZuidNieuw-West.

M.M.Ubbink, assistent-geneeskundige.

Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid, Utrecht.

A.J.A.Kaasenbrood, psychiater (thans: Universiteit van Amsterdam, vakgroep Psychiatrie, Amsterdam, en Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, Amsterdam Zuid-Oost).

Contact E.W.Beyaert, assistent-geneeskundige

Ook interessant

Reacties