Verbeteren beslismodellen triage van acuut ziek kind?

Opinie
Marjolein Y. Berger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9592
Abstract

Kan een beslisregel helpen bij de triage van acuut zieke kinderen en bepalen wie van hen opgenomen zou moeten worden voor verdere behandeling? Volgens onze zuiderburen wel. In Vlaanderen verrichtten 170 huisartsen en 106 kinderartsen samen een indrukwekkend onderzoek.1 Zij includeerden 7355 kinderen, die samen 8664 keer acuut ziek waren. Ze onderzochten of door het gebruik van een simpele beslisregel kinderen met een ernstige infectie die moeten worden opgenomen, herkend kunnen worden.

En dat lukte bij herhaling, met name bij kinderen die naar de huisartspraktijk kwamen. Op basis van een paar simpele bevindingen – ‘niet-pluisgevoel’ van de huisarts, benauwd kind, een temperatuur > 40ºC en diarree bij een kind in de leeftijd van 1-2,5 jaar – konden de onderzoekers alle 11 opgenomen kinderen identificeren binnen een groep van 3667 acuut zieke kinderen. De meeste van de opgenomen kinderen hadden een pneumonie; 1 van de 11 had een appendicitis. Op…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Huisartsgeneeskunde, Groningen.

Contact Prof.dr. M.Y. Berger, huisarts-epidemioloog (m.y.berger@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marjolein Y. Berger ICMJE-formulier
Ernstige infecties bij kinderen met koorts op de SEH*
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties