Verbeterde prognose voor patiënten met een acuut hartinfarct door vroege trombolyse

Onderzoek
M.L. Simoons
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1276-80
Abstract

Samenvatting

Twee behandelingen werden vergeleken in een gerandomiseerd onderzoek waaraan 533 patiënten met een acuut infarct deelnamen, 264 patiënten werden conventioneel behandeld (groep 1) en 269 kregen een behandeling die gericht was op snelle rekanalisatie van de veelal afgesloten coronairarterie (groep 2). Bij de eerste 152 patiënten in groep 2 werd uitsluitend intracoronair streptokinase gegeven (250.000 eenheden), onmiddellijk na coronariografie. Bij de volgende 117 patiënten werd deze intracoronaire behandeling voorafgegaan door intraveneuze toediening van streptokinase (500.000 eenheden). Bij 198 van de 234 patiënten bij wie angiografie werd verricht in de acute fase van het infarct, was de met het infarct samenhangende coronairarterie doorgankelijk aan het eind van de ingreep (85).

De sterfte was lager bij patiënten uit groep 2 gedurende de gehele follow-up-periode. De éénjaarsoverleving was 91 bij patiënten in groep 2 en 84 in groep 1. Het voorkomen van ventrikelfibrilleren, pericarditis en cardiogene shock in groep 2 was lager dan in de controlegroep. Daarentegen traden bij patiënten uit groep 2 vaker bloedingen en, in het bijzonder bij patiënten met een onderwandinfarct, vaker recidiefinfarcering op.

Op grond van deze gegevens concluderen wij dat trombolyse een aanwinst is bij de behandeling van patiënten met een acuut hartinfarct.

Auteursinformatie

Contact dr.M.L.Simoons, Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Thoraxcentrum, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam

Verantwoording

Namens P.W.Serruys, M.B.J.M.van den Brand, F.W.H.M.Bar, Chr.de Zwaan, J.C.J.Res, F.W.A.Verheugt, X.H.Krauss, W.J.Remme, F.Vermeer, cardiologen, en J.Lubsen, epidemioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties