Ervaringen in een perifeer ziekenhuis met de intracoronaire toediening van streptokinase en urokinase bij het acute hartinfarct

Onderzoek
B.L. van Brussel
D. Hendriks
L. Relik-van Wely
M.I.H. El Gamal
J.M.P.G. Ernst
H.W.M. Plokker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:358-62
Abstract

Samenvatting

Bij 285 patiënten werden in totaal 300 keer intracoronair thrombolytica toegediend wegens acuut hartinfarct. De resultaten en de complicaties van deze therapie, zoals toegepast in een perifeer ziekenhuis, bleken niet te verschillen van die van een gerandomiseerd onderzoek dat werd uitgevoerd onder auspiciën van het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland. Rekanalisatie van een volledig afgesloten kransslagader trad op in 79 van de gevallen. Bij 8,3 van de patiënten was een bloedtransfusie nodig in verband met bloedverlies uit de A. femoralis, intracraniële bloedingen deden zich niet voor. De actuarieel berekende 1-jaarsoverleving bedroeg 90,5. Na succesvolle behandeling met intracoronaire thrombolytica is de kans op een recidiefinfarct geenszins uitgesloten, zodat overwogen moet worden bepaalde patiënten nadien in aanmerking te laten komen voor verdere therapie, zoals percutane transluminale coronaria-angioplastiek of coronaire bypass-operatie.

Auteursinformatie

Diaconessenhuis, afd. Cardiologie, Postbus 90.052, 5600 PD Eindhoven.

B.L.van Brussel, mw.L.Relik-van Wely (beiden tevens Sint Joseph Ziekenhuis, Veghel) en D. Hendriks, cardiologen.

Catharina Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Eindhoven.

M.I.H.El Gamal, cardioloog.

Sint Antonius Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Nieuwegein.

Dr.J.M.P.G.Ernst en dr.H.W.M.Plokker, cardiologen.

Contact B.L.van Brussel

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties