Trombolyse bij patiënten met een acuut hartinfarct

Opinie
M.L. Simoons
P.G. Hugenholtz
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1260-3

Zie ook het artikel op bl. 1276.

In The Lancet zijn in 1985 de klinische resultaten gerapporteerd van een gerandomiseerd onderzoek verricht onder auspiciën van het Nederlands Interuniversitair Cardiologisch Instituut, waarbij behandeling met intracoronair toegediende streptokinase is vergeleken met conventionele behandeling van patiënten met een hartinfarct.1 Een Nederlandse bewerking van dit artikel is in dit tijdschriftnummer opgenomen.2 In maart van dit jaar verscheen, eveneens in The Lancet, een groot gerandomiseerd Italiaans onderzoek waarin behandeling met intraveneuze toediening van streptokinase werd vergeleken met de gebruikelijke behandeling van een hartinfarct.3 Beide onderzoekingen tonen aan dat behandeling met streptokinase de prognose van bepaalde patiënten met een hartinfarct belangrijk kan verbeteren. In dit artikel worden de consequenties van deze en andere recente onderzoekingen betreffende trombolytische behandeling van patiënten met een acuut infarct toegelicht.

Recente angiografische onderzoeken hebben aangetoond dat bij circa 80 van de patiënten met een acuut hartinfarct dit wordt…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Thoraxcentrum, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Dr. M.L.Simoons en prof.P.G.Hugenholtz, cardiologen.

Contact dr.M.L.Simoons

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties