Verband tussen volume en kwaliteit van zorg bij heelkundige ingrepen; resultaten van een literatuuronderzoek

Onderzoek
J.S. Burgers
J. Wittenberg
M. Kallewaard
J.J. van Croonenborg
T.A. van Barneveld
J.J.E. van Everdingen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2105-10
Abstract

Samenvatting

Doel.

Nagaan of er een relatie bestaat tussen het aantal ingrepen per ziekenhuis en per chirurg en de uitkomst van de zorg.

Opzet.

Literatuuronderzoek.

Methode.

Voor het verzamelen van relevante literatuur werd uitgegaan van recente systematische literatuuroverzichten uit Duitsland, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Daarnaast werd in de Cochrane Library, Medline en Embase gezocht naar publicaties uit de jaren 2000-2005, in de Duitse, Engelse, Franse of Nederlandse taal, met als zoektermen de combinatie ‘chirurgie’ en ‘volume’ en met sterfte en complicaties als uitkomstmaten.

Resultaten.

Er werden 5 systematische reviews gevonden, die in totaal 41 relevante artikelen omvatten. Aanvullend werden 8 oorspronkelijke artikelen gevonden van voldoende methodologische kwaliteit. Voor een aantal chirurgische ingrepen werd een verband gevonden tussen het volume per ziekenhuis of per chirurg enerzijds en de sterfte (of overleving) of morbiditeit anderzijds. Het grootste effect van volume op de sterfte werd gevonden bij pancreasresectie, oesofagusresectie en in mindere mate bij electieve aortaoperaties. Voor andere ingrepen was de relatie betrekkelijk klein of werd die niet aangetoond dan wel onderzocht.

Conclusie.

Voor een aantal chirurgische ingrepen lijkt er een verband tussen volume en kwaliteit. De sterkte van de relatie verschilt per type ingreep. Bij technisch minder moeilijke operaties lijkt niet zozeer de chirurg als wel de organisatie binnen het ziekenhuis invloed te hebben op de gevonden kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2105-10

Auteursinformatie

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Programma Professionele Kwaliteit, Postbus 20.064, 3502 LB Utrecht.

Hr.dr.J.S.Burgers, huisarts; mw.J.Wittenberg en hr.ir.T.A.van Barneveld, epidemiologen; mw.drs.J.J.van Croonenborg, bewegingswetenschapper; hr.dr.J.J.E.van Everdingen, dermatoloog.

Orde van Medisch Specialisten, Utrecht.

Mw.dr.M.Kallewaard, klinisch epidemioloog.

Contact mw.J.Wittenberg (j.wittenberg@cbo.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties