Goede zorg, een kwestie van ervaring

Opinie
D.J. Gouma
O.R.C. Busch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2082-6
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2105.

Elders in dit nummer beschrijven Burgers et al. een literatuuronderzoek naar de relatie tussen volume en kwaliteit van zorg.1 Een uitgebreid verslag van dit onderzoek is in 2005 reeds verschenen als rapport van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (CBO).2 Afgezien van dit onderzoek is de afgelopen jaren reeds veel aandacht besteed aan een mogelijk verband tussen volume en uitkomst van zorg.3-6 Een vaak gehoord commentaar is dat de meeste studies afkomstig zijn van zogenaamde ‘high-volume providers’, die gebaat zijn bij bepaalde manieren van verwijzen, en dat daardoor mogelijk vertekening in de literatuur is ontstaan. Het is daarom nuttig dat een onafhankelijk kwaliteitsinstituut als het CBO de waarde van de literatuurgegevens nog eens kritisch heeft geanalyseerd.

Burgers et al. komen tot de conclusie dat er voor een aantal chirurgische ingrepen een relatie tussen volume en kwaliteit lijkt te bestaan…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Chirurgie, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Hr.prof.dr.D.J.Gouma en hr.dr.O.R.C.Busch, chirurgen.

Contact hr.prof.dr.D.J.Gouma (d.j.gouma@amc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties