Verband tussen borstvoeding en astma bij 6-jarige kinderen: prospectief geboortecohortonderzoek

Nieuws
J.J. Voordouw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:579

Astma en atopische constitutie zijn belangrijke ziektebeelden op de kinderleeftijd en kennen een toenemende incidentie. Enkele bekende risicofactoren voor astma/atopie, zoals geslacht, geboortegewicht en maternaal rookgedrag, zijn reeds vroeg evident. Daar de rol van vroege blootstelling aan voedingsallergenen (bijvoeden) minder bekend is, onderzochten Oddy et al. de invloed van het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties