Verantwoordelijkheid voor kwaliteit van zorg

Perspectief
H.D.C. Roscam Abbing
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:254-6

Inleiding

Door technologische vernieuwingen, specialisaties en subspecialisaties en arbeidsverdeling is de gezondheidszorg in toenemende mate een complex bedrijf geworden. De medische zorg rond de patiënt ligt in handen van steeds meer personen. Voeg daarbij de toename van kennis en inzicht in ziektebeelden en van behandelopties en het zal duidelijk zijn dat de ontwikkelingen steeds hogere eisen stellen aan kwaliteit van medisch handelen en van medische zorgverlening.

De hulpverlener moet leren over zijn eigen muren heen te kijken. Patiënt, verzekeraar en overheid verlangen waar voor hun geld. De hulpverlener is juridisch gehouden aan kwaliteitseisen te voldoen vanwege zijn contractuele relatie met de patiënt en vanwege de eis van goed medewerkerschap in zijn relatie tot de verzekeraar. Ten aanzien van de kwaliteit van te leveren zorg heeft de hulpverlener in belangrijke mate verantwoordelijkheid. De overheid blijft eindverantwoordelijk, maar beperkt zich in directe bemoeienis tot het voor bescherming van de patiënt noodzakelijke. Regels…

Auteursinformatie

Mw.prof.mr.H.D.C.Roscam Abbing, Oosterpark 46, 1091 AN Amsterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties