Verantwoordelijkheid

Opinie
Peter W. de Leeuw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B484

artikel

Het is september en in deze maand zal minister Klink, zo heeft hij althans beloofd, met een aanscherping komen van de wet die het rookverbod in de horeca regelt. Afgezien van de knulligheid die tot deze aanpassing heeft moeten leiden, valt een naar verhouding snelle reparatie van de wetgeving te prijzen. Toch blijft de argumentatie zwak. De wet beoogt namelijk de bescherming van het personeel in de horeca, maar over de bescherming van de gasten hoort men niemand. Is dit in het kader van het algemeen belang ook niet een verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid? De ministeriële verantwoordelijkheid behoort zelfs verder te gaan. In dit nummer van het Tijdschrift beschrijven Geerts en haar collega’s namelijk dat blootstelling aan tabaksrook tijdens de zwangerschap 30 jaar later leidt tot een dikkere intima-medialaag in de A. carotis communis. Alhoewel hier niet uit geconcludeerd mag worden dat de betreffende individuen ook meer atherosclerotische complicaties zullen krijgen dan degenen die in utero niet aan tabaksrook zijn blootgesteld, geven de resultaten wel te denken. Dat niet roken of vroeg in de zwangerschap stoppen met roken beter is voor het nageslacht, blijkt ook uit het referaat van Oudijk en Mol in ditzelfde nummer. Wie is nu verantwoordelijk voor de blootstelling van de ongeboren vrucht aan tabaksrook? Natuurlijk in de eerste plaats de ouders, maar toch ook wel de overheid; die hoort onder andere via gerichte voorlichtingscampagnes aandacht aan dit probleem te besteden. Ikzelf heb uit vrije wil het besluit kunnen nemen om niet meer te roken, maar ik heb geen enkele invloed gehad op de expositie aan tabaksrook tijdens mijn embryonale fase, in het jaar waarin Wassink in dit tijdschrift voor het eerst melding maakte van een verband tussen roken en longkanker. De minister zal binnenkort overigens ook definitief moeten besluiten over de voorwaarden om patiënten met coronairlijden te mogen ‘dotteren’ (zie het commentaar van Van der Graaf in dit nummer). En is de belangrijkste risicofactor voor coronairlijden niet juist roken? Gelukkig voor de minister lijkt de populariteit van roken onder jongeren wat af te nemen. Nu genomen verantwoordelijke besluiten geven hopelijk dan ook enige garantie voor de toekomst.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties