Verantwoorde zorg: de lessen van recente incidenten

Klinische praktijk
Johan Damen
André P. Wolff
Johan Legemaate
GertJan Scheffer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B61
Abstract

Samenvatting

  • Het is de morele en wettelijke plicht van beroepsbeoefenaars en instellingen in de zorgsector om verantwoorde zorg te leveren. Zelf zijn ze verantwoordelijk voor de praktische invulling daarvan.

  • Recente incidenten in de zorg, zoals de brand in de operatiekamer in het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo en de problemen met de hartchirurgie in het Universitair Medisch Centrum St Radboud te Nijmegen, laten zien dat de controlemechanismen voor het garanderen van de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg kunnen falen.

  • Na analyse van deze incidenten deden de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Onderzoeksraad voor Veiligheid een aantal belangrijke suggesties voor de invulling van het begrip ‘verantwoorde zorg’.

  • De adviezen zijn duidelijk: verbeter de structuur, inrichting en organisatie van de zorg, de controle van medische apparatuur en de bewaking van de kwaliteit en patiëntveiligheid.

  • Bestuurders en beroepsbeoefenaars moeten afspraken maken over hun verantwoordelijkheden en daar vervolgens invulling aan geven.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Anesthesiologie, Nijmegen.

Prof.dr. J. Damen en prof.dr. G.J. Scheffer, anesthesiologen-intensivisten; dr. A.P. Wolff, anesthesioloog.

VU Medisch Centrum, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.mr. J. Legemaate, gezondheidsjurist.

Contact prof.dr. J. Damen (j.damen@anes.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 25 juli 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties