Veranderend lipidenprofiel bij bevolkingsonderzoek in de VS

Onderzoek
S.J.H. Bredie
A.F.H. Stalenhoef
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:817
Download PDF

Tot op heden werden 5 rapportages van het Amerikaanse populatieonderzoek ‘National health and nutrition examination surveys’ (NHANES) gepubliceerd. In de perioden 1960-1962, 1971-1974, 1976-1980, 1988-1994 en 1999-2002 werden steekproefsgewijs personen ouder dan 20 jaar benaderd met een vragenlijst voor lichamelijk onderzoek en een bloedafname. Tot 1976 gold een leeftijdsgrens van 74 jaar en werd alleen de serumcholesterolwaarde bepaald. Bij latere onderzoeken werden ook HDL-cholesterol en triglyceriden bepaald en LDL-cholesterol berekend; de laatste twee alleen bij nuchtere personen (1

In de periode 1999-2002 werden 13.312 personen geselecteerd; bij 9471 (71,1) van hen werden een lichamelijk onderzoek en een bloedafname verricht. Tussen 1960 en 1980 is er een niet-significante daling van het gemiddelde serumcholesterol van 5,74 naar 5,56 mmol/l. In de periode tussen 1988-1994 en 1999-2002 daalt deze waarde significant verder van 5,34 naar 5,26 mmol/l (p

Volgens de onderzoekers wordt de afname in totaalcholesterol en LDL-cholesterol verklaard door de toename in het gebruik van cholesterolverlagende medicatie (van 3,4 in 1988 naar 9,3 in 2002) en de stijging van het triglyceridegehalte door de toename in overgewicht (van 55,9 naar 65,1) en obesitas (van 22,9 naar 30,4). Ondanks de stijging in het gebruik van cholesterolverlagende medicatie wordt een afvlakking van de LDL-cholesteroldaling waargenomen. Of deze wordt veroorzaakt door een toename van ongunstige leefstijlfactoren zal moeten blijken uit nog te verrichten evaluaties en volgende studies.

Literatuur
  1. Carroll MD, Lacher DA, Sorlie PD, Cleeman JI, Gordon DJ, Wolz M, et al. Trends in serum lipids and lipoproteins of adults, 1960-2002. JAMA. 2005;294:1773-81.

Gerelateerde artikelen

Reacties