Lipidenprofiel Amerikaanse jeugd verbetert langzaam

Lipidenprofiel Amerikaanse jeugd verbetert langzaam
Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1450

Een groot dwarsdoorsnedeonderzoek laat zien dat het lipidenprofiel van Amerikaanse jongeren sinds de jaren 80 van de vorige eeuw gemiddeld gezien verder is verbeterd. Toch heeft nog ongeveer 10% verhoogde concentraties van het totale cholesterol of triglyceriden in het bloed, melden Brian Kit (Centers for Disease Control and Prevention) et al. in JAMA (2012;308:591-600).

De Amerikaanse epidemiologen gebruikten gegevens uit verschillende onderzoekstranches van de ‘National Health and Nutrition Examination Surveys’, die de gezondheidsstatus van deelnemers met behulp van een interview, lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek systematisch in kaart brengt. Ze vergeleken binnen dit programma lipidenprofielen van alle kinderen tussen de 6 en 19 jaar die in 1988-1994 meededen met het cohort van 2007 tot 2010.

Bij de 16.116 deelnemende kinderen daalde de gemiddelde triglyceridenconcentratie van 165 mg/dl tot 160 mg/dl, en nam het percentage kinderen met een verhoogd triglyceridenniveau af van 11,3 tot 8,1%. De concentraties van non-HDL-cholesterol en LDL-cholesterol lieten globaal een zelfde trend zien. Terwijl het gemiddelde HDL-niveau steeg, bleef het percentage jongeren met een te laag HDL-cholesterol met ongeveer 15% min of meer gelijk.

De getallen sluiten aan bij eerdere studies die al tussen de jaren 60 en 80 een dalende trend in de triglyceridenconcentraties van Amerikaanse jongeren toonden. Opvallend is dat in de onderzochte populatie het aantal obese kinderen conform de landelijke trend toenam, maar dat ook hun vetspectrum gemiddeld gezien verbeterde. Of de gunstigere lipidenprofielen op termijn ook zullen leiden tot een lagere incidentie van hart- en vaatziekten, durven de onderzoekers niet te voorspellen.

(Bijdrage: Lucas Maillette de Buy Wenniger.)

Gerelateerde artikelen

Reacties