Combinatie van ezetimibe en atorvastatine bij de behandeling van primaire hypercholesterolemie

Onderzoek
J.T. Tamsma
M.V. Huisman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1884
Download PDF

Ezetimibe is een nieuw cholesterolverlagend middel. Het remt de cholesterolabsorptie in de darm en heeft, voorzover bekend, nauwelijks bijwerkingen. Hydroxymethylglutaryl-coënzym-A-remmers, ‘statinen’, remmen de cholesterolproductie in de lever. Ezetimibe en atorvastatine zouden gezien hun werkingsmechanismen additief kunnen werken ten aanzien van het verlagen van serum-LDL-cholesterolconcentraties. In theorie zou combinatiebehandeling van ezetimibe en een statine verschillende voordelen kunnen hebben: het frequenter bereiken van de LDL-cholesterolstreefwaarde, met een lagere statinedosering en dus minder bijwerkingen.

Ballantyne et al. onderzochten of de combinatie van ezetimibe en atorvastatine zou leiden tot een grotere daling van het LDL-cholesterol dan behandeling met atorvastatine alleen.1 Dit werd onderzocht in een groep patiënten die werden gescreend op primaire hypercholesterolemie (LDL-cholesterol: 3,75 en 6,48 mmol/l, triglyceride minder dan 3,99 mmol/l). Na een screening van 1703 personen werden uiteindelijk 628 patiënten geïncludeerd en ingedeeld in een van de volgende groepen: placebo, ezetimibe 10 mg, atorvastatine (10, 20, 40, 80 mg) en atorvastatine (10, 20, 40, 80 mg) plus ezetimibe. De groepen waren goed vergelijkbaar. De combinatiebehandeling resulteerde inderdaad in een grotere daling van de serum-LDL-cholesterolconcentratie dan bereikt met atorvastatine alleen. Alle met atorvastatine behandelde patiënten tezamen toonden een gemiddelde LDL-cholesteroldaling van 42,4 versus 54,5 bij de patiënten die eveneens ezetimibe gebruikten. Dit effect werd gezien onafhankelijk van de gebruikte atorvastatinedosering. De combinatie van 10 mg atorvastatine en ezetimibe was krachtiger dan 40 mg atorvastatine alleen. De effecten op HDL-cholesterol en triglyceriden waren gunstig. De gerapporteerde bijwerkingen van ezetimibe waren op placeboniveau, ook in combinatie met atorvastatine.

Ezetimibe lijkt een goede aanvulling op het bestaande therapeutische arsenaal. In combinatie met een lage dosis statine (in dit geval atorvastatine, maar eenzelfde effect is gevonden voor andere statinen) geeft het een additionele daling van de LDL-cholesterolconcentratie zonder extra bijwerkingen. De uiteindelijke vraag is of een combinatie van ezetimibe met een lage dosering statine de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit even effectief vermindert als een hoge dosering statine als monotherapie.

Literatuur
  1. Ballantyne CM, Houri J, Notarbartolo A, Melani L, LipkaLJ, Suresh R, et al. Effects of ezetimibe coadministered with atorvastatin in628 patients with primary hypercholesterolemia. A prospective, randomized,double-blind trial. Circulation 2003;107:2409-15.

Gerelateerde artikelen

Reacties