Veertig jaar discussie over perinatale sterfte in Nederland

Opinie
P.E. Treffers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1853-5
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1855 en 1873.

Recent is de perinatale sterfte, dat wil zeggen de sterfte van het kind vóór, tijdens en binnen een week na de geboorte, in discussie gekomen. Voor een goed begrip van de problemen waarom het hierbij gaat, is het de moeite waard de discussies die de afgelopen jaren hierover zijn gevoerd nog eens in herinnering te roepen – het onderwerp brengt maar liefst al 40 jaar de pennen in beweging.

discussie in de vorige eeuw

In de jaren zestig van de vorige eeuw meldden de auteurs van het Leerboek der verloskunde met trots dat de perinatale sterfte in ons land het laagst was van Europa.1 Dit was het gevolg van het vertrouwen dat de Nederlandse arts had in de natuur en de deugdelijkheid van haar mechanismen. Ik herinner mij overigens dat tijdens mijn opleiding tot gynaecoloog in Amsterdam in de…

Auteursinformatie

Contact Prof.dr.P.E.Treffers, emeritus hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie, Universiteit van Amsterdam, Henriëtte Bosmansstraat 4, 1077 XH Amsterdam (p.e.treffers@hccnet.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties