Hoge perinatale sterfte in Nederland vergeleken met andere Europese landen: de Peristat-II-studie

Onderzoek
A.D. Mohangoo
S.E. Buitendijk
C.W.P.M. Hukkelhoven
A.C.J. Ravelli
G.C. Rijninks-van Driel
P. Tamminga
J.G. Nijhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2718-27
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijking van de perinatale sterfte in Nederland met die in andere Europese landen (Peristat-II) en met gegevens van vijf jaar eerder (Peristat-I).

Opzet

Beschrijvend onderzoek.

Methode

Indicatoren voor perinatale sterfte die ontwikkeld waren voor Peristat-I werden in Peristat-II opnieuw gebruikt. Gegevens over perinatale sterfte in het jaar 2004 werden aangeleverd door 26 Europese landen. De Nederlandse gegevens waren afkomstig uit de Landelijke Verloskunde Registratie van verloskundigen en gynaecologen en uit de Landelijke Neonatologie Registratie.

Resultaten

In Peristat-I had Nederland vanaf 22 weken zwangerschapsduur het hoogste foetale sterftecijfer (7,4 per 1000 in totaal geborenen). Op Griekenland na had Nederland bovendien het hoogste vroege neonatale sterftecijfer (3,5 per 1000 levendgeborenen). In Peristat-II heeft Nederland vanaf 22 weken zwangerschapsduur na Frankrijk het hoogste foetale sterftecijfer (7,0 per 1000 in totaal geborenen). Van alle West-Europese landen heeft Nederland het hoogste vroege neonatale sterftecijfer (3,0 per 1000 levendgeborenen). De Nederlandse perinatale sterfte is in 5 jaar afgenomen van 10,9 naar 10,0 per 1000 in totaal geborenen, maar de afname is sneller in andere landen.

Conclusie

Nederland heeft relatief veel oudere moeders en meerlingzwangerschappen, maar dit kan slechts een deel van de hoge perinatale sterfte verklaren. De Nederlandse perinatale sterfte neemt nog steeds een ongunstige positie in de Europese rangorde in. Er is meer onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de Nederlandse prevalentie van risicofactoren voor perinatale sterfte ten opzichte van andere Europese landen. Daarnaast verdienen de perinatale gezondheid en de kwaliteit van de perinatale gezondheidszorg een prominentere plaats in Nederlandse onderzoeksprogramma’s.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2718-27

Auteursinformatie

TNO Kwaliteit van Leven, Preventie en Zorg, sector Voortplanting en Perinatologie, Postbus 2215, 2301 CE Leiden.

Mw.drs.A.D.Mohangoo, epidemioloog; mw.prof.dr.S.E.Buitendijk, arts-epidemioloog.

Stichting Perinatale Registratie Nederland, Utrecht.

Mw.dr.ir.C.W.P.M.Hukkelhoven, epidemioloog.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Afd. Klinische Informatiekunde: mw.dr.A.C.J.Ravelli, epidemioloog.

Afd. Obstetrie en Gynaecologie: mw.G.C.Rijninks-van Driel, verloskundige.

Afd. Neonatologie: hr.drs.P.Tamminga, kinderarts-neonatoloog.

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Maastricht.

Hr.prof.dr.J.G.Nijhuis, gynaecoloog.

Contact mw.drs.A.D.Mohangoo (ashna.mohangoo@tno.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties