Afname van foetale en neonatale sterfte in Nederland

Vergelijking met andere Euro-Peristat-landen in 2004, 2010 en 2015
Onderzoek
06-08-2019
Lisa Broeders, Peter W. Achterberg, Adja J.M. Waelput, Anita C.J. Ravelli, Anneke Kwee, Floris Groenendaal, Pien Offerhaus, Koos van der Velden, Ageeth N. Rosman en Jan G. Nijhuis

Samenvatting

Doel

Het vergelijken van de verandering in foetale, neonatale en perinatale sterfte in Nederland in 2015 ten opzichte 2004 en 2010 met de verandering in andere Europese landen en regio’s.

Opzet

Descriptief, populatiebreed onderzoek.

Methode

Gegevens van 32 Europese landen en regio’s binnen de Euro-Peristat-registratie werden geanalyseerd. De landen en regio’s werden opgesplitst in: Nederland, Scandinavië, West-Europa en Oost-Europa. Met internationale verschillen in registratie en beleid werd rekening gehouden door cijfers over foetale sterfte vanaf 28 weken zwangerschap en neonatale sterfte vanaf 24 weken zwangerschap te gebruiken. De rangorde werd gebaseerd op de individuele landen en regio’s.

Resultaten

De foetale sterfte in Nederland nam af met 24%, van 2,9 per 1000 geborenen in 2010 naar 2,2 per 1000 geborenen in 2015; de neonatale sterfte nam af met 9%, van 2,2 naar 2,0 per 1000 levendgeborenen. De perinatale sterfte (de som van de foetale en neonatale sterfte) nam af met 18%, van 5,1 naar 4,2 per 1000 geborenen. In de Europese rangorde verschoof Nederland voor de perinatale sterfte van de 18e plek in 2004 naar de 10e plek in 2015.

Conclusie

Vergeleken met 2004 en 2010 daalde in 2015 de foetale, neonatale en perinatale sterfte in Nederland. Ook verbeterde de positie van ons land in de Europese rangorde. Verklaringen hiervoor hangen samen met veranderingen op het gebied van de organisatie van zorg, populatie en risicofactoren. Gezien de sterftecijfers in andere Europese landen en regio’s – met name Scandinavië – is verdere verbetering mogelijk.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing