Verbetering van de verloskundige zorg in Nederland blijft nodig

Foetale en neonatale sterfte in Europees perspectief

Opinie
Amber A. Vos
Gouke J. Bonsel
Eric A.P. Steegers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7594
Abstract

Nederland scoorde slecht bij de vergelijking van geboorte-uitkomsten in Europa met cijfers uit 2000, zo toonde het Peristat I-rapport aan. Voor foetale sterfte stond Nederland op de laatste plaats ten opzichte van andere Europese landen en voor neonatale sterfte op de voorlaatste plaats.1 In het tweede Peristat-rapport – gepubliceerd in 2008 met cijfers uit 2004 – verbeterde de Nederlandse positie, maar was de perinatale sterfte, een combinatie van foetale en neonatale sterfte, minder sterk gedaald dan in de ons omringende landen.2

In Nederland zijn er grote verschillen in perinatale sterfte tussen groepen van verschillende etnische herkomst, sociaal-economische positie en woonplaats.3 Het niveau van perinatale morbiditeit speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van perinatale sterfte. Het optreden van vroeggeboorte, intra-uteriene groeivertraging, aangeboren afwijkingen of een suboptimale start – dat wil zeggen: een lage apgarscore –, ook wel de ‘big 4’-aandoeningen genoemd, gaat in 85% van de gevallen…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Gynaecologie en Obstetrie, Rotterdam.

Drs. A.A. Vos, arts-onderzoeker; prof.dr. G.J. Bonsel, arts-epidemioloog; prof.dr. E.A.P. Steegers, gynaecoloog.

Contact prof.dr. E.A.P. Steegers (e.a.p.steegers@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 maart 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Amber A. Vos ICMJE-formulier
Gouke J. Bonsel ICMJE-formulier
Eric A.P. Steegers ICMJE-formulier
Afname van foetale en neonatale sterfte in Nederland
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties