Drie kwart heeft neuropsychiatrische symptomen

Veel symptomen bij thuiswonende dementiepatiënt

Nienke Fleuren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4134

Dat neuropsychiatrische symptomen zoals agitatie, apathie en angst veel voorkomen bij patiënten met dementie, is uit meerdere onderzoeken bekend. De meeste van die onderzoeken includeerden echter patiënten die in een verzorgings- of verpleeghuis verbleven of onder behandeling waren bij een geriater of psychiater. Petra Borsje (Radboudumc) en collega’s vroegen zich…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Dementie

Gerelateerde artikelen

Reacties