Veel langdurige klachten na chikungunya

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5133

artikel

Van de mensen die chikungunya oplopen, heeft ongeveer de helft na 2,5 jaar nog steeds matige of ernstige symptomen. Dat blijkt uit prospectief onderzoek onder chikungunyapatiënten. Volgens de onderzoekers beperken de reumatische en niet-reumatische klachten bij een significant deel van de patiënten langdurig de kwaliteit van leven (PLoS Negl Trop Dis. 2022;16:e0010142).

Chikungunya is een door muskieten overgedragen tropische ziekte die gedurende langere tijd klachten kan veroorzaken. Om deze langetermijngevolgen inzichtelijk te maken, voerden onderzoekers van verschillende instituten op Curaçao en in Nederland een vragenlijstonderzoek uit. Zij vroegen mensen bij wie serologisch chikungunya was aangetoond om op 2 momenten in het beloop van de ziekte vragenlijsten te beantwoorden over de ziektesymptomen.

Van de 334 uitgenodigde personen beantwoordden 248 zowel in 2015 als in 2017 de onderzoeksvragen. Daaruit bleek dat 57% van hen 2,5 jaar na het oplopen van de infectie nog steeds milde of ernstige klachten ondervond. Dat was statistisch gezien vergelijkbaar met de situatie in 2015, ofwel zo’n 6 maanden na infectie.

Het waren echter niet steeds dezelfde mensen die klachten hadden. Van de mensen die na 6 maanden klachtenvrij waren, had zo’n 10% 2 jaar later alsnog ernstige klachten ontwikkeld, terwijl 20% van de mensen die in 2015 zware symptomen meldde in 2017 klachtenvrij was. Gewrichtspijnen kwamen veel voor, maar significante percentages van de ondervraagden meldden ook meer aspecifieke klachten zoals spierpijnen, vermoeidheid en slaapproblemen. Samenhangend met de mate van hinder rapporteerden patiënten ook duidelijke beperkingen in hun kwaliteit van leven.

De onderzoekers pleiten ervoor om mensen na een aangetoonde chikungunya-infectie langdurig onder controle te houden, om zowel de gewrichtsklachten als gerelateerde andere klachten zo goed mogelijk te behandelen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties